2018 RUSSIA - VB AKCIÓ! - adatvédelmi és játékszabályzat

Adatvédelmi és játékszabályzat


1., Játék

„2018 RUSSIA VB-AKCIÓ! 64 mérkőzés, 64 nyeremény” sorsolásos nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

2., Játék szervezője:

A játék szervezője a King Stone Chemicals Kft. (székhely: 2371 Dabas, Ipari Park, Kandó Kálmán út 19.; cégjegyzékszám:13-09-105427, adószám:13595207-2-13) (továbbiakban: Szervező)

3., A játékban résztvevő személyek:

A Játékban kizárólag a 18. életévet betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, kivéve a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. (továbbiakban: Résztvevő)

4., A játék időtartama:

2018. június 4. üzletnyitástól 2018. július 27. üzletzárásig. A postai úton beküldött részvételi adatlapoknak 2018. augusztus 3.-ig kell megérkeznie a Szervező címére.

5., Játék menete:

A King Stone Chemicals Kft. termékeket forgalmazó cég (továbbiakban Partner) üzleteiben, a nyereményjáték időtartama alatt alkalmanként minimum bruttó 70.000 Ft értékben vásárolnak a King Stone Chemicals Kft. termékeiből.
Minden elköltött bruttó 70.000 Ft után 1db részvételi adatlapot tölthet ki a Résztvevő. A vásárlás több tételből is állhat. A Partner és a Résztvevő együttesen vesz részt a nyeremény sorsolásában, melyben mind a két fél azonos nyereményben részesül.
A Partnernél elhelyezett részvételi adatlapot a kihelyezett gyűjtőbe kell a kitöltés után bedobni, vagy postai úton a Szervező címére eljuttatni. A részvételi adatlapot jól olvashatóan kell tölteni. (Kötelezően kitöltendő rovatok: Vásárló neve, vásárló címe, telefon, e-mail, dátum, aláírás.)
Olvashatatlan írás esetén az adatok nem megadottnak tekintendők, a nyeremény sorsolásból a részvételi adatlapot kitöltő Résztvevő kizárásra kerül.
A Játék lebonyolításában valamennyi King Stone Chemicals Kft. terméket forgalmazó üzlet részt vehet, kivétel, ha írásban az akció megkezdését megelőző napig a forgalmazó cég képviselője ellentétes nyilatkozatot tesz.

6., Játék sorsolása:

A sorsolás közjegyző jelenlétében kézi módszerrel történik, melynek során a 7. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. augusztus 31. kedd 11:00 óra (péntek), King Stone Chemicals Kft. 2371. Dabas, Ipari Park, Kandó Kálmán út 19.

A forgalmazó Partnereknél kihelyezett gyűjtő dobozból a Partner, és a King Stone Chemicals Kft. területi képviselője a gyűjtőbe bedobott részvételi adatlapok darabszámát jegyzőkönyvezi. A területi képviselőink és a kereskedő által lezárt borítékokat és a jegyzőkönyvet az akció vége (2018.július 27.) és a sorsolás közötti időpontban átadják a sorsolási bizottság tagjainak. A postai úton beérkezett részvételi adatlapokat a sorsolási bizottság jegyzőkönyvezi és a King Stone Chemicals Kft. -nél elhelyezett gyűjtőbe teszi.

7., Nyeremény:

A sorsolást megelőzően a 4 tagú bizottság tagjai 2018. augusztus 6.-án felnyitják a borítékokat. Azok a részvételi adatlapok, melyek hiányosak, hibásak vagy olvashatatlanul lettek kitöltve, kiválogatásra kerülnek. Ezek darabszámát a bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A hibás adatlapokat egy borítékban lezárják és a többivel azonos időpontig megőrzik, majd megsemmisítik.
A gyűjtőből a közjegyző és a bizottság tagjainak jelenlétében az elnök húzza ki a nyerteseket. A Szervezők a sorsolás alkalmával 64 nyertest és 16 tartaléknyertest sorsolnak ki. A nyereményjátékban Résztvevők között közjegyző jelenlétében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: (A nyertesek kihúzásának sorrendje)

• 2 darab családi ház színező vakolata bruttó 300.000.- Ft értékben. A nyeremény összege (300.000 Ft) bármely King Stone Chemicals Kft. termékre illetve kedvezményes vásárlásra becserélhető. A 300.000.- Ft a King Stone Chemicals Kft. 2018-os árlistájában szereplő bruttó lista árakban értendő, dabasi gyárban történő átadással. A vásárlás értéke kevesebb lehet, de a bruttó 300.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
• 10 darab „TELSTAR 18” official match ball *A 2018-as Oroszországi Labdarúgó Világbajnokság hivatalos Adidas márkájú labdája.
• 52 darab strandtörölköző

16 tartalék nyertes kerül kisorsolásra azalábbi sorrend szerint:
• 1 tartalék nyertes a családi ház színező vakolatára
• 5 tartalék nyertes az Adidas márkájú „TELSTAR 18” hivatalos mérkőzés labdákra
• 10 tartalék nyertes a strandtörölközőkre.

8., Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

A Szervező a nyertest először telefonon, majd/vagy e-mailben a részvételi adatlapon megadott elérhetőségeken értesíti a sorsolástól számított legkésőbb 14 munkanapon belül.
Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az adott nyereményre.
A nyertesek névsorát a sorsolást követően legkésőbb 15. munkanap múlva a Szervező közzéteszi a www.kingstone.hu internetes oldalon.
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül biztosítja. A nyertes Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható, viszont a nyeremény értékének megfelelően King Stone Chemicals Kft. termékekre beváltható. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot csak a saját gyártású termékre vállal, más esetben (mérkőzés labda, törölköző) a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes, a nyertesek a részvételi adatlapon feltüntetett adatok alapján a vásárlás tényét (blokkal vagy számlával) igazolják a Szervező felé.

A Játékban való részvétel a hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akcióiból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el.

A tartalék nyertesekkel szemben a nyertesekkel szembeni követelmények változatlanul élnek.
A pótnyertesek az adott nyereményre az alábbiak szerint válnak jogosulttá: A tartalék nyertes kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott.
Ha a sorsolás sorrendje szerinti nyerőosztályonként kisorsolt nyertes és tartaléknyertes sem felel meg a feltételeknek, akkor azon nyeremény tekintetében a játék meghiúsultnak tekintendő.

9., Adatvédelem:
A Játékban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A nyereményjátékban Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező csak a Játék lebonyolítása céljából nyilvántartásba vegye, felhasználja, majd ezen adatokat a nyereményjáték végeztével megsemmisíti.
A nyertes hozzájárul, hogy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzítse, kezelje. A nyertes egyben hozzájárul ahhoz, hogy a neve és a településének megnevezése a www.kingstone.hu nyereményjáték oldalán nyilvánosságra kerüljön. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy levélben 2371 Dabas, Ipari Park, Kandó Kálmán út 19. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a 2016/679/EU számon megszületett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) és a kiegészítő törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, szabályozza.

10., Egyéb:
A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők www.kingstone.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

CIMKÉK

KING STONE CHEMICALS KFT AKCIÓ TEXTURATO TERRA SILICON VAKOLAT

POLISZTIROLRAGASZTÓTAPASZ GLETT HOMLOKZATFESTÉKEK FEHÉR FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTÓ PRÉMIUM RAGASZTÓ KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS TAPADÓHÍD SZÁRÍTÓ VÍZZÁRÓ VAKOLAT BETON FESTÉK LÁBAZATI FESTÉK CSEMPERAGASZTÓK